UKRATKO O DRUŠTVU

Šumarstvo “Prenj” d.d. Konjic je društvo koje se preko 60 godina bavi djelatnošću uzgoja, zaštite i iskorištavanja šuma u skladu sa državnom razvojnom politikom, prioritetima i legislativom i na bazi međunarodno priznatih i dogovorenih principa održivoga gazdovanja šumama odnosno na bazi potrajnosti proizvodnje i prihoda uz očuvanje i poboljšanje biodiverziteta i ostalih opće korisnih funkcija šuma. Tokom svoje dugogodišnje istorije prošlo je različite organizacijske oblike,počev kao oganizacijska jedinica OOUR Šumarstvo “Prenj” o.sol. .o. Konjic kao dio R.O. Šipad Velež o.sol. Mostar, pa DP Šumarstvo “Prenj” s p.o. Konjic, preko Šumarstvo “Prenj” d.o.o. Konjic, da bi Rješenjem Kantonalnog suda u Mostaru br. Tt-205/03 od 05.06.2003. godine izvršeno u sklađivanje shodno Zakonu o privrednim društvima i upis izvršene privatizacije, od kad Društvo posluje pod nazivom: Šumarstvo “Prenj” d.d. Konjic. Šumarstvo “Prenj” d.d. Konjic je društvo koje se sastoji od dioničkog kapitala u iznosu od 49 % i državnog kapitala - OpćinaKonjic u iznosu od 51 %.