Obzirom da je zaštita šuma od bespravnih sječa prenešena u nadležnost kantonalne uprave za šume HNK, a cijeneći važnost šume i šumskog zemljišta na području opštine Konjic, ovo društvo je imenovalo Komisiju za internu konntrolu, koja kontroliše šumu i šumsko zemljište na području općine Konjic, te sačinjava zapisnike koji se prodljeđuju nadležnim ustanovama, što je u konačnici jedini preostali način zaštite šuma od bespravnih sječa koje može poduzeti naše društvo, pored zatrpavanja šumskih puteva i traktorskih vlaka.

Pored bespravnih sječa, šume na ovom području su posebno ugrožene od šumskih požara, koje mogu ostaviti nesagledive posljedice na šumu i šumsko bogatsvo. U cilju zaštite šuma i šumskog zemljišta od požara društvo provodi niz preventivnih mjera koje se ogledaju u uspostavljanju šumskog reda, pravljenju novih traktorskih vlaka i puteva te održavanju već postojećih, prosjecanju protivpožarnih pojaseva, postavljanju znakova upozorenja opasnosti od požara, edukacija stanovništva o opasnosti šumskih požara i značaju prevencije istih kroz sredstva informisanja. Također društvo ima formiranu Protivpožarnu vatrogasnu jedinicu koja zajedno sa pripadnicima Civilne zaštite Općine Konjic učestvuje u gašenju svih požara na području općine. Napominjemo da su članovi naše protivpožarne jedinice prošli razne obuke u Bosni i Hercegovini, Republici Hrvatskoj i Republici Turskoj.

U mjesecu aprilu 2018. godine, kao rezultat pozitivne saradnje sa Republikom Turskom (Turskim šumama) ovo društvo je dobilo kao donaciju savremenu protivpožarnu opremu koja se sastoji od:

1. Vozila za gašenje požara 1x

2. Malog bagera 1x

3. GPS uređaja 10x

4. Dvogleda x10

5. Ručnih motorola 10x

6. Releja 2x

7. Profesionalnih vatrogasnih odjela 100x

8. Brentača kapaciteta 18-20l 100x

U 2013. godini također iz Republike Turske donirano nam je vozilo za gašenje požara - Pickup truck Ford Ranger.

Šumarstvo "Prenj" d.d. Konjic vrši monitoring zdravstvenog stanja šuma u saradnji sa Šumarskim fakultetom Univerziteta u Sarajevu

zastita suma

Vatrogasna jedinica Šumarstva „Prenj“ d.d. Konjic

zastita suma2